1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Неделя здоровья 2018
  • Акция по ПДДТ
  • Акция по ПДДТ
  • День знаний 2018 год
Неделя здоровья 2018

Неделя здоровья 2018

Акция по ПДДТ

Акция по ПДДТ

Акция по ПДДТ

Акция по ПДДТ

День знаний 2018 год

День знаний 2018 год

Previous
Next

Зачисление детей в ДОУ в 2018 г.

 

Имя, фамилия воспитанника

Дата и номер приказа департамента образования

Дата и номер приказа ДОУ

Дата зачисления

Номер группы

1

Илья Д.

Приказ № 944 от 13.12.2017г.

Приказ от 09.01.2018г. № 1 –р

09.01.2018

6

2

Андрей Т.

Приказ № 944 от 13.12.2017г.

Приказ от 09.01.2018г. № 1 –р

09.01.2018

4

 3

Матвей А.

Напр. № 11 от 26.01.2018

Приказ от 01.02.2018г. № 16 –р

01.02.2018

2

 4 Виктория П. Приказ № 330 от 25.05.2017г. Приказ от 01.02.2018г. № 17 –р 01.02.2018 10

 

5

Лев О.

Приказ № 86 от 15.02.2018 г.

Приказ от 22.02.2018г. № 26 –р

22.02.2018

1

 

6

Вячеслав К.

Приказ № 165 от 19.03.2018 г.

Приказ от 04.04.2018г. № 35–р

04.04.2018

5

7

Илья Р.

Напр. № 57 от 08.05.2018

Приказ от 16.05.2018г. № 45–р

16.05.2018

5

8

Илья П.

Напр. № 47 от 06.04.2018

Приказ от 05.06.2018г. № 51–р

05.06.2018

4

   9

Мурат Г.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.07.2018г. № 56–р

02.07.2018

       9

 10

Дария Д.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.07.2018г. № 56–р

02.07.2018

9

 11

Артем К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.07.2018г. № 56–р

02.07.2018

9

 12

Андрей К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.07.2018г. № 56–р

02.07.2018

9

 13

Матвей Ч.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.07.2018г. № 59–р

03.07.2018

1

 14

Герман К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.07.2018г. № 59–р

03.07.2018

7

 15

Елизавета Н.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.07.2018г. № 59–р

03.07.2018

7

16

Глеб Ч.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 10.07.2018г. № 62–р

10.07.2018

7

17

Диана С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 11.07.2018г. № 63–р

11.07.2018

10

18

Игорь Т.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 11.07.2018г. № 63–р

11.07.2018

9

19

Екатерина Б.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 16.07.2018г. № 65–р

16.07.2018

1

20

Константин Л.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 19.07.2018г. № 66–р

19.07.2018

1

21

Софья С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 23.07.2018г. № 67–р

23.07.2018

7

22

Николай Б.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 23.07.2018г. № 67–р

23.07.2018

7

23

Полина В.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 01.08.2018г. № 68–р

01.08.2018

7

24

Андрей С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 01.08.2018г. № 68–р

01.08.2018

7

25

Маргарита С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 01.08.2018г. № 68–р

01.08.2018

7

26

Анна Ф.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 01.08.2018г. № 68–р

01.08.2018

7

27

Егор Ч.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.08.2018г. № 69–р

02.08.2018

9

28

Екатерина К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.08.2018г. № 69–р

02.08.2018

9

29

Артём К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 06.08.2018г. № 70–р

06.08.2018

7

30

Татьяна А.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 07.08.2018г. № 71–р

07.08.2018

1

31

Софья И.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 08.08.2018г. № 72–р

08.08.2018

9

32

Вероника М.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 08.08.2018г. № 72–р

08.08.2018

7

33

Демид С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 09.08.2018г. № 73–р

09.08.2018

9

34

Иван Л.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 10.08.2018г. № 74–р

10.08.2018

1

35

Полина Ж.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 13.08.2018г. № 75–р

13.08.2018

7

36

Михаил К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 13.08.2018г. № 75–р

13.08.2018

7

37

Софья А.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 15.08.2018г. № 77–р

15.08.2018

9

38

 

Екатерина Б.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 20.08.2018г. № 78–р

20.08.2018

9

39

Арсений У.

Приказ № 376 от 25.05.2015 г.

Приказ от 20.08.2018г. № 79–р

20.08.2018

11

40

Роман Х.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 21.08.2018г. № 80–р

21.08.2018

7

41

Илья А.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 24.08.2018г. № 81–р

24.08.2018

1

42

Николь Г.

Приказ № 561 от 17.08.2018 г.

Приказ от 27.08.2018г. № 84–р

27.08.2018

10

43

Евгений К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 27.08.2018г. № 85–р

27.08.2018

9

44

Мария М.

Приказ № 561 от 17.08.2018 г.

Приказ от 27.08.2018г. № 84–р

27.08.2018

7

45

Артем Р.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 27.08.2018г. № 85–р

27.08.2018

9

46

Кирилл Ф.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 28.08.2018г. № 89–р

28.08.2018

9

47

Александр Х.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 28.08.2018г. № 89–р

28.08.2018

9

48

Ариана Б.

Приказ № 561 от 17.08.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 93–р

03.09.2018

3

49

Дмитрий Б.

Приказ № 561 от 17.08.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 93–р

03.09.2018

10

50

Павел Б.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 92–р

03.09.2018

7

51

Ярослав Т.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 92–р

03.09.2018

1

52

Алиса Ф.

Приказ № 561 от 17.08.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 93–р

03.09.2018

5

53

Екатерина Ш.

Служ.напр. № 75 от 14.05.2018

Приказ от 03.09.2018г. № 94–р

03.09.2018

1

54

Александр Д.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 95–р

03.09.2018

7

55

Дмитрий П.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.09.2018г. № 95–р

03.09.2018

1

56

Иван П.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 05.09.2018г. № 97–р

05.09.2018

7

57

Даниил Р.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 05.09.2018г. № 97–р

05.09.2018

1

58

Макар П.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 10.09.2018г. № 98–р

10.09.2018

9

59

Максим С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 10.09.2018г. № 98–р

10.09.2018

7

60

Полина С.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 10.09.2018г. № 98–р

10.09.2018

7

61

Валерия Ч.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 10.09.2018г. № 98–р

10.09.2018

1

62 Даниил  М.  Приказ №311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 11.09.2018 г.

№99-р

11.09.2018        1

63

Ксения Р.

Служ. напр. № 76 от 14.05.2018 г.

Приказ от 13.09.2018г. № 100–р

13.09.2018

1

64

Алексей И.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 17.09.2018г. № 108–р

17.09.2018

1

65

Иван К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 17.09.2018г. № 108–р

17.09.2018

7

66

Тимур Г.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 24.09.2018г. № 113–р

24.09.2018

1

67

Александра З.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 24.09.2018г. № 113–р

24.09.2018

9

68

Александра З.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 26.09.2018г. № 116–р

26.09.2018

7

69

Александра Б.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.10.2018г. № 119–р

02.10.2018

7

70

Илья К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 02.10.2018г. № 119–р

02.10.2018

9

71

Зоя К.

Напр. №  241 от 24.09.2018

Приказ от 02.10.2018г. № 120–р

02.10.2018

2

72

Ксения Ф.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 03.10.2018г. № 122–р

03.10.2018

7

73

Александр К.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 08.10.2018г. № 123–р

08.10.2018

7

74

Василиса А.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 15.10.2018г.  № 131–р

15.10.2018

1

75

Кирилл П.

Приказ № 330 от 25.05.2017 г.

Приказ от 15.10.2018г.  № 132–р

15.10.2018

2

76

Ксения П.

Приказ № 330 от 25.05.2017 г.

Приказ от 15.10.2018г.  № 132–р

15.10.2018

2

77

Артём Р.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 16.10.2018г.  № 134–р

16.10.2018

1

78

Степан В.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 17.10.2018г.  № 135–р

17.10.2018

1

79

Зарина А.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 29.10.2018г.  № 141–р

29.10.2018

1

80

Милана И.

Приказ № 695 от 18.10.2018

Приказ от 29.10.2018г.  № 142–р

29.10.2018

7

81

Софья Л.

Приказ № 695 от 18.10.2018

Приказ от 29.10.2018г.  № 142–р

29.10.2018

2

82

Яна Ч.

Приказ № 695 от 18.10.2018

Приказ от 29.10.2018г.  № 142–р

29.10.2018

6

83

Борис Г.

Приказ № 695 от 18.10.2018

Приказ от 06.11.2018г.  № 145–р

06.11.2018г. 

2

84

Максим П.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 07.11.2018г.  № 146–р

07.11.2018г. 

1

85

Милана М.

Приказ № 561 от 17.08.2018 г.

Приказ от 08.11.2018г.  № 148–р

08.11.2018г. 

2

86

Михаил Р.

Приказ № 311 от 16.05.2018 г.

Приказ от 12.11.2018г.  № 151–р

12.11.2018г. 

1

 

Главное меню


Праздники сегодня

Информер праздники сегодня

Мы на карте

Конкурс WEB-сайтов

Баннер участника

Календарь

Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Погода

Go to Top